Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:55:11
bod č. 28. - Návrh koupit pozemky v k.ú. Bartovice, Radvanice, Michálkovice, Vítkovice, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy, Heřmanice, Muglinov, Kunčičky, Slezská Ostrava, Přívoz, Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0766/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
koupit nemovité věci, a to pozemky:

parc.č. 1017    k.ú. Bartovice
parc.č. 322/2    k.ú. Radvanice
parc.č. 790/101  k.ú. Radvanice
parc.č. 840     k.ú. Radvanice
parc.č. 845/4    k.ú. Radvanice
parc.č. 1973    k.ú. Radvanice
p.p.č. 8/9       k.ú. Michálkovice
p.p.č. 465/64    k.ú. Michálkovice
p.p.č. 465/65    k.ú. Michálkovice
p.p.č. 465/66    k.ú. Michálkovice
p.p.č. 508/15    k.ú. Michálkovice
p.p.č. 509/22    k.ú. Michálkovice
p.p.č. 509/24    k.ú. Michálkovice
p.p.č. 614/5     k.ú. Michálkovice
p.p.č. 624/2     k.ú. Michálkovice
p.p.č. 624/3     k.ú. Michálkovice

ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový 
katastr

(PK) parc.č. 226 k.ú. Vítkovice

parc.č. 722/3    k.ú. Lhotka u Ostravy
parc.č. 1519/1   k.ú. Petřkovice u Ostravy
parc.č. 1519/5   k.ú. Petřkovice u Ostravy
parc.č. 1525/2   k.ú. Petřkovice u Ostravy
parc.č. 1560    k.ú. Petřkovice u Ostravy
p.p.č. 634      k.ú. Heřmanice
p.p.č. 114/6     k.ú. Muglinov
p.p.č. 421/11    k.ú. Muglinov
p.p.č. 421/28    k.ú. Muglinov
p.p.č. 421/31    k.ú. Muglinov
p.p.č. 421/34    k.ú. Muglinov
parc.č. 187/1    k.ú. Kunčičky
parc.č. 1706    k.ú. Kunčičky
parc.č. 1707    k.ú. Kunčičky
parc.č. 1708    k.ú. Kunčičky
parc.č. 1709    k.ú. Kunčičky
parc.č. 1710    k.ú. Kunčičky
parc.č. 1731    k.ú. Kunčičky
parc.č. 1766    k.ú. Kunčičky
parc.č. 1781/1   k.ú. Kunčičky
parc.č. 1785    k.ú. Kunčičky
parc.č. 1786    k.ú. Kunčičky
parc.č. 1787    k.ú. Kunčičky
parc.č. 300/2    k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 396/5    k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 396/6    k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 396/10   k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 396/11   k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 396/12   k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 397/5    k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 2758    k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 2928    k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 4192/10  k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 4204/2   k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 4302/8   k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 4953    k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 4971    k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 5377    k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 5440    k.ú. Slezská Ostrava
parc.č. 5441    k.ú. Slezská Ostrava
p.p.č. 832/3     k.ú. Přívoz
parc.č. 865/1    k.ú. Moravská Ostrava
parc.č. 1479/5   k.ú. Moravská Ostrava

ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový 
katastr

(PK) parc.č. 1024/4 k.ú. Moravská Ostrava
(PK) parc.č. 1494/1 k.ú. Moravská Ostrava

od vlastníka:
Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO 277 69 143

za celkovou obvyklou cenu ve výši 16.156.490,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nehlasoval Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen