Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:54:29
bod č. 27. - Návrh koupit nebo nekoupit pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, lokalita ulice Na Lánech
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0765/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
koupit
pozemek p.p.č. 141/24
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

od společnosti ART PROSPERA, a.s., č. p. 413, 739 61 Ropice, IČO 278 05 077

za dohodnutou kupní cenu ve výši 350.000,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé:

Dle znaleckého posudku č. 2244-28/2015 ze dne 9.9.2015 byl pozemek 
oceněn cenou tržní, tj. cenou v čase a místě obvyklou, 
která byla stanovena ve výši 333.000,- Kč. Odchylka od 
navrhované ceny kupní tedy činí 17.000,- Kč.

Pozemek ve vlastnictví společnosti ART PROSPERA, a.s., je 
potřebný pro následné vybudování 
parkoviště, které bude sloužit obyvatelům přilehlých 
rodinných a bytových domů na ulici Na Lánech v 
Ostravě-Nové Vsi. 

Na koupi pozemků za cenu obvyklou dle znaleckého posudku společnost 
nepřistoupila.

0765/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 141/24 v k. ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky že se statutární město Ostrava stane 
vlastníkem

0765/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
označit pozemek p.p.č. 141/24 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava, jako majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky že se 
statutární město Ostrava stane vlastníkem
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nehlasoval Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen