Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:53:41
bod č. 26. - Návrh na uzavření kupní smlouvy na koupi vodovodních řadů a automatické tlakové stanice se spol. Veolia Energie ČR, a.s.
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0764/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
o koupi
vodovodních řadů DN 150, DN 100, DN 80, DN 50 v celkové 
délce 1 109 m uložených v pozemcích v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava:

- p.p.č. 612/14 - ostatní plocha, jiná plocha,

- p.p.č. 612/57 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- p.p.č. 612/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- p.p.č. 612/80 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- p.st.č.3487/1 - zastavěná plocha a nádvoří,

a automaticeké tlakové stanice, která je umístěna 
na části pozemku p.st.č.3487/1 - zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

s prodávajícím

Veolia Energie ČR, a.s.
28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 451 93 410

za dohodnutou kupní cenu 1 210 Kč včetně DPH
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nehlasoval Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen