Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:52:36
bod č. 24. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava. Návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu Vítkovice
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0762/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, a to: 

- budovu č.p. 322, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 1369 včetně 
příslušenství (vodovodní a kanalizační 
přípojky)

- budovu č.p. 1108, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 1372 včetně 
příslušenství (vodovodní a kanalizační 
přípojky)

- budovu č.p. 1110, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 1376 včetně 
příslušenství (vodovodní a kanalizační 
přípojky)

od Ing. Jana Kršičky, rok narození 1946, bydliště 
Veleslavínova 424/16, Ostrava-Moravská Ostrava

za dohodnutou kupní cenu ve výši 3,300.000,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu

0762/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, a to:

- pozemek parc.č. 1369 včetně součástí (vedlejší 
stavba - zbořeniště)

- pozemek parc.č. 1370

- pozemek parc.č. 1371 včetně součástí (vedlejší 
stavba - zbořeniště)

- pozemek parc.č. 1372

- pozemek parc.č. 1373

- pozemek parc.č. 1374

- pozemek parc.č. 1375

- pozemek parc.č. 1376 včetně součástí (vedlejší 
stavba-zděná, nepodsklepená, zdevastovaná)

- pozemek parc.č. 1377

od společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 277 69 143 za celkovou dohodnutou 
kupní cenu ve výši 1,000.000,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu

0762/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
koupit stavbu - budovu bez čp/če, jiná stavba na pozemku parc.č. 1374 v 
k.ú. Vítkovice, obec Ostrava

od společnosti RPG Byty, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská 
Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 70197, IČO: 277 69 127 za dohodnutou 
kupní cenu výši 1,- Kč.

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu

0762/ZM1418/11          .....             30
4) si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodech 1), 2), 
 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Vítkovice dle ust. § 9 odst. 1 písm.b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
nemovité věci uvedené v bodech 1), 2), 3) tohoto 
usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

0762/ZM1418/11          .....             30
5) rozhodlo
označit nemovité věci uvedené v bodech 1), 2), 3) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Vítkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
nemovité věci uvedené v bodech 1), 2), 3) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nehlasoval JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen