Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:51:35
bod č. 22. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava od fyzických osob, návrh na svěření pozemku městskému obvodu Poruba
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0760/ZM1418/11          .....             30

1) rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly k pozemku parc. č. 3776/43 v k. ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava, a to:
od Ing. XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXX XX, spoluvlastnický podíl 1/2 za 
kupní cenu 223 315,- Kč
a
od XXXXX XXXXXXX, datum narození 29.12.1947, bydliště XXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXX XX, spoluvlastnický podíl 1/2 za kupní 
cenu 223 315,- Kč
tedy za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 446 630,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

0760/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit
pozemek parc. č. 3776/43 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že jej 
statutární město Ostrava nabyde do svého 
vlastnictví

0760/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
označit
pozemek parc. č. 3776/43 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že jej 
statutární město Ostrava nabyde do svého 
vlastnictví

0760/ZM1418/11          .....             30
4) rozhodlo
koupit níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc. č. 3655/74  za kupní cenu ve výši 23 380,- Kč- pozemek parc. č. 
3658/17 za kupní cenu ve výši   4 680,- Kčtedy za celkovou sjednanou kupní cenu 
ve výši 28 060,- Kč
od XXXXXX XXXX, datum narození XXXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
X XXXXXXX XXX XXX XX
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nehlasoval JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen