Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:49:15
bod č. 18. - Návrh na svěření nemovitostí městským obvodům
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0756/ZM1418/11          .....             30
1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek 
svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to:

a) městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

pozemek p.p.č. 140/39 - ostatní plocha, jiná plocha v 
pořizovací ceně 248 640,-Kč

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

b) městskému obvodu Hrabová

pozemek parc. č. 204/1 - orná půda v pořizovací ceně 359 621,-Kč

pozemek parc. č. 204/2 - ostatní plocha jiná plocha v 
pořizovací ceně 528 023,-Kč

pozemek parc. č. 204/3 - orná půda v pořizovací ceně 1 668 608,-Kč

pozemek parc. č. 205 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 
pořizovací ceně 202 335,-Kč

pozemek parc. č. 206 - ostatní, ostatní komunikace v 
pořizovací ceně 539 300,-Kč

k.ú. Hrabová, obec Ostrava

c) městskému obvodu Martinov

pozemek parc. č. 2620 - zahrada v pořizovací ceně 536,-Kč

v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava

0756/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě

1a) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky,

1b) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Hrabová,

1c) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Martinov,

dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
znění pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nehlasoval JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen