Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:48:42
bod č. 17. - Dohoda o vzájemném vypořádání, Souhlas s uzavřením smlouvy o postoupení smlouvy
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0755/ZM1418/11          .....             30

1) rozhodlo

uzavřít Dohodu o vzájemném vypořádání a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní 
meziStatutárním městem OstravaaXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXaIng. XXXXXX XXXXXXX, XXX, nar. XXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XX
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a s odůvodněním odchylky od ceny 
obvyklé uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu

0755/ZM1418/11          .....             30

2) souhlasí

s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě kupní v rozsahu, dle Smlouvy o 
postoupení smlouvy a smlouvy o postoupení pohledávky v rozsahu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, za podmínky, že bude mezipostupitelemIng. XXXXXX 
XXXXXXXX XXXX nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX 
XX apostupníkemXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX, bytem XXXXXXX X XXXXXX 
XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXuzavřena Smlouva o postoupení smlouvy a smlouvy o 
postoupení pohledávky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nehlasoval JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen