Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:48:06
bod č. 16. - Návrh na schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0754/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
uzavřít dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, 
příspěvková organizace, se sídlem 
Michálkovická 197, Ostrava, 710 00, IČO 373249, kterým se 
předávají k hospodaření nemovité věci, a to:

pozemky v k.ú. Slezská Ostrava

parc.č. 5248/2 - pořizovací cena 648.600,00 Kč

parc.č. 5261  - pořizovací cena  18.788,00 Kč

parc.č. 5276  - pořizovací cena 702.009,00 Kč

pozemek v k.ú. Heřmanice

p.p.č. 439/1   - pořizovací cena   6.467,00 Kč


dále


STL plynovod areál ZOO - pořizovací cena 6.784.133,58 Kč

STL plynovodní přípojky - pořizovací cena 1.161.457,12 Kč

realizované v rámci stavby "Plynofikace areálu ZOO 
Ostrava včetně výměny zdrojů tepla-změna trasy plynovodu Ostrava, 
Slezská Ostrava, Michálkovická č.p. 197", 
Kolaudační souhlas č. 152/2011 ze dne 10.6.2011, spis. zn. 
SLE/18914/11/ÚPaSŘ/Be

dle přílohy č.2 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nehlasoval JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen