Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:40:03
bod č. 11. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy organizacím Hokejový klub RT TORAX PORUBA, o.s. a Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, o.s.
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0749/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
o poskytnutí mimořádné neinvestiční 
účelové dotace subjektům:

a) Hokejový klub RT TORAX PORUBA, o.s., se sídlem Čkalovova 20, 
Zimní stadion, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 70313288 ve 
výši 1 200 tis. Kč na realizaci projektu 
,,Mládežnický hokejový turnaj ročníků 2003 a 2004 - 
HOCKEY TOUR“

b) Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, o.s., se sídlem Čkalovova 
6144/20, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 22889833 ve výši 400 
tis. Kč na realizaci projektu ,,Mezinárodní turnaj ledního 
hokeje hráčů do 23 let“

a uzavření smluv o poskytnutí dotací mezi 
statutárním městem Ostrava a výše uvedenými 
příjemci dotací dle přílohy č. 3 a 4 předloženého 
materiálu

0749/ZM1418/11          .....             30
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují běžné výdaje

na § 3412, pol. 5169, ORJ 161               o 9 tis. Kč

na § 3419, pol. 5139, ÚZ 7112, ORJ 161     o 346 tis. Kč

na § 3419, pol. 5139, ORJ 161             o 221 tis. Kč

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161              o 30 tis. Kč

snižují neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161                o 5 tis.Kč

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 2003, ORJ 161     o 320 tis. Kč

zvyšují neinvestiční přijaté transfery ze 
zahraničí

na pol. 4152, ORJ 120                    o 135 tis. Kč

zvyšují nedaňové příjmy

na § 3421, pol. 2229, ORJ 161               o 3 tis. Kč

na § 3419, pol. 2112, ORJ 161              o 35 tis. Kč

na § 3419, pol. 2229, ORJ 161              o 28 tis. Kč

na § 3419, pol. 2211, ORJ 161              o 61 tis. Kč

na § 3419, pol. 2212, ORJ 161             o 407 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery

na § 3421, pol. 5222, ORJ 161            o 1 600 tis. Kč

0749/ZM1418/11          .....             30
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení
T: 30.11.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen