Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:39:25
bod č. 10. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na realizaci projektu VÁNOČNÍ KLUZIŠTĚ 2015!!!
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0748/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve 
výši 1 500 tis. Kč obchodní společnosti Sportovní 
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se 
sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 na 
realizaci projektu VÁNOČNÍ KLUZIŠTĚ 2015!!! dle 
přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 
Ostrava a společností Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO 25385691, dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu

0748/ZM1418/11          .....             30
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

snižuje

rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 500 tis. Kč


zvyšují

neinvestiční transfery

na § 3412, pol. 5213, ORG 4262, ORJ 161 o 1 500 tis. Kč

0748/ZM1418/11          .....             30
3) ukládá
radě města

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení

Termín: 30.11.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen