Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 11:44:48
bod č. 39. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava od FO
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0740/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené pozemky v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, bez svěření městskému obvodu, a to:

- pozemek parc. č. 2953/9

- část pozemku parc. č. 2953/16 o výměře 25 m2, dále 
označenou jako pozemek parc. č. 2953/16 dle zaměření geometrickým 
plánem č. 2873-153/2015 ze dne 21.7.2015

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0740/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
nekoupit spoluvlastnické podíly k níže uvedeným pozemkům v k. ú. Polanka nad 
Odrou, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc. č. 1964/2 za kupní cenu ve výši 73 915,- Kč- pozemek parc. č. 
1975/1 za kupní cenu ve výši 41 630,- Kč- pozemek parc. č. 1975/2 za kupní cenu 
ve výši 121 068,- Kč- pozemek parc. č. 1975/3 za kupní cenu ve výši 37 807,- Kč
tedy za celkovou kupní cenu  274.420,- Kč
- od manželů XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, a XXXX XXXXXX, rok narození 
XXXX, oba bydlištěm XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX 
XX, spoluvlastnický podíl 1/2 ke každému z výše uvedených pozemků (ve společném 
jmění manželů)- od  XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX, spoluvlastnický podíl 1/2 ke každému z výše 
uvedených pozemků
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen