Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 09:35:02
bod č. 03. - Návrh na změnu ve složení rady města
(Poznámka: hlasování o bodu 1) usnesení )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0736/ZM1418/11          .....             35
1) odvolává
podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů

- z funkce člena rady města a náměstka primátora Ing. 
Lumíra Palyzu

- z funkce člena rady města a náměstka primátora Ing. Kamila 
Bednáře,

- z funkce člena rady města a náměstka primátora Ing. Iva 
Hařovského,

- z funkce člena rady města Václava Štolbu
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 32 Proti: 18 Zdržel se: 4 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 12, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Proti Bc. Lucie Feiková : Proti Rudolf Ficek : Proti
Libor Grygar : Proti Ing. Ivo Hařovský : Proti Ing. Jakub Jež : Proti
Ing. Lumír Palyza : Proti Eva Petrašková : Proti Ing. Simona Piperková : Proti
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Proti Ing. Ivan Tomášek : Proti
KSČM (Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 4)
JUDr. Josef Babka : Proti Josef Graňák : Proti RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Proti
JUDr. Ivan Štefek : Proti
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen