Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 15:12:03
bod č. 66. - Podnět občanů adresovaný finančnímu a kontrolnímu výboru zastupitelstva města ve věci hospodaření a nakládání s majetkem obce, nedodržování právních předpisů
(Poznámka: Předkládají: Ing. Simona Piperková, předsedkyně finančního výboru a JUDr. Ivan Štefek, předseda kontrolního výboru)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0732/ZM1418/10          .....             61
1) projednalo
podnět paní DXXXXX SXXXXXXXX a pana RXXXXXX FXXXXXX ze dne 21.8.2015, 
adresovaný finančnímu a kontrolnímu výboru zastupitelstva města, ve věci 
hospodaření a nakládání s majetkem obce, nedodržování právních předpisů, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

0732/ZM1418/10          .....             61
2) schvaluje
vyřízení podnětu uvedeného v bodě 1) tohoto 
usnesení způsobem uvedeným v důvodové zprávě a 
příloze č. 2 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 3)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro