Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 15:00:35
bod č. 41. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Propojení ul.Pavlovova-Plzeňská" a ostatními stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0726/ZM1418/10          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Propojení ul. Pavlovova - 
Plzeňská" mezi vlastníkem:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757

a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části 
pozemku p.p.č. 1149/6 v k.ú.Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

0726/ZM1418/10          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti" v souvislosti se stavbou "Propojení ul. 
Pavlovova - Plzeňská" mezi povinným:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 65993390

a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků p.p.č. 1079/13 a p.p.č. 1079/16 v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu

0726/ZM1418/10          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Dodatečná 
katodická ochrana ocelových vodovodních přivaděčů - I. etapa" mezi 
vlastníky:
MXXXXX MXXX
bytem: XXXXXXX XXXXXXXX, 708 00 Ostrava XXXXXXX 
ZXXXXX MXXXXXXX
bytem: XXXXXXX XXXXXXXX, 708 00 Ostrava X XXXXXX 

a

oprávněným:statutární 
město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č.2942/21 
a parc.č. 2872/27 v k.ú.Poruba, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

0726/ZM1418/10          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Cyklistická trasa O, Ostrava - 
Přívoz" mezi vlastníkem:
ADO Ostrava, a.s.
Brandlova 1911/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 47676973

a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků p.č.st. 21/1 a p.č.st.1120 v k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro