Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:59:58
bod č. 40. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0725/ZM1418/10          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Odstranění 
následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana 
Žabník v Ostravě - Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra" mezi 
vlastníky:
PXXX KXXX,MXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
oba bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku 
parc.č. 834 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0725/ZM1418/10          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou 
"Petřkovice kanalizační stoka T(II. a III. etapa)" mezi 
obtíženým:
Lesy České republiky, s.p.
Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
IČO:42196451

a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části 
pozemku parc.č.1254 v k.ú.Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu

0725/ZM1418/10          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti 
umístění stavby" v souvislosti se stavbou 
"Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice 
a Lučiny" mezi vlastníkem:
OKK Koksovny , a.s.
Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz
IČO:47675829

a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků v k.ú.Slezská Ostrava, obec Ostrava dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu

0725/ZM1418/10          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti 
umístění stavby" v souvislosti se stavbou 
"Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny 
Paskov" mezi vlastníkem:
OKK Koksovny , a.s.
Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz
IČO:47675829

a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků parc.č. 3635/7 v k.ú.Slezská Ostrava a 
parc.č. 854/2 v k.ú. Hrušov, vše obec Ostrava dle 
přílohy č. 8 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro