Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:52:12
bod č. 60. - Návrh na záměr města vložit nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava do základního kapitálu obchodní společnosti statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládají: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora a Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0714/ZM1418/10          .....             30
1) zrušuje
bod 3) svého usnesení č. 0616/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 v 
celém rozsahu

0714/ZM1418/10          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města vložit majetek statutárního města Ostravy 
do základního kapitálu obchodní společnosti s 
ručením omezeným statutárního města Ostravy formou 
nepeněžitého vkladu, a to:

- pozemek parc.č. 160,
- pozemek parc.č. 161,
- pozemek parc.č. 162,
 vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava

s tím, že předmětem vkladu do základního kapitálu 
nebude budova čp. 5, která je součástí pozemku parc.č. 160 
v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a která bude před 
vkladem výše uvedených pozemků odstraněna - 
zdemolována

Zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit.
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 8 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro