Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:51:24
bod č. 67. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava; návrh na svěření nemovité věci městskému obvodu Poruba
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0713/ZM1418/10          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v 
k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, bez svěření městskému 
obvodu včetně součástí a příslušenství, a 
to:

- pozemek parc. č. 291 jehož součástí je stavba čp. 491
- přípojky vody, elektřiny, kanalizace a plynu ke stavbě čp. 491
- pozemek parc. č. 293 včetně betonového hřiště - 
sportoviště, zpevněné plochy - účelové 
(obslužné) komunikace sloužící pro příjezd k 
budově, parkovací plochy u budovy a oplocení pozemku

za účelem provozování vzdělávacího 
zařízení

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0713/ZM1418/10          .....             30
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 292 v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
znění pozdějších změn a doplňků

0713/ZM1418/10          .....             30
3) rozhodlo
označit
pozemek parc. č. 292 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval