Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:28:11
bod č. 50. - Návrh na přijetí budoucího daru cyklostezky na ul. Závodní v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, od společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. a uzavření budoucí darovací smlouvy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0703/ZM1418/10          .....             30
1) rozhodlo
o přijetí budoucího daru a uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu na dar cyklostezky na ul. 
Závodní, v úseku mezi ulicemi Ruská a Rudná, 
realizované v rámci stavby "Rekonstrukce zastávek 
Městský stadion a Sport Aréna na ulici 
Závodní", SO 121 Cyklostezka. Stavba bude umístěna na 
částech pozemků v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, a to:

- p.p.č. 519/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1005/13 - ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 1005/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 519/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 553/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 553/71 - osatní plocha, manipulační plocha,
- p.p.č. 1463/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 553/72 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- p.p.č. 553/5 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha,
- p.p.č. 553/31 - ostatní plocha, zeleň,
- p.p.č. 1005/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1005/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.p.č. 1005/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

s budoucím dárcem:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00 
Ostrava
IČO: 619 74 757
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro