Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:07:13
bod č. 20. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, v k. ú. Přívoz a návrh na záměr města neprodat, nepronajmout, návrh svěřit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, městskému obvodu Petřkovice
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0693/ZM1418/10          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat

část pozemku p.p.č. 141/79 o výměře 75 m2,
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Nová Ves,

která je dle geometrického plánu č. 859-213/2015 ze dne 
3.6.2015 nově označena jako pozemek p.p.č. 141/268 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0693/ZM1418/10          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města prodat

pozemek p.p.č. 545/8

a

část pozemku p.p.č. 560/6 o výměře 448 m2, jehož 
součástí je místní komunikace

která je dle geometrického plánu č. 2017-62/2015 ze dne 
11.3.2015 nově označena jako pozemek p.p.č. 560/36

část pozemku p.p.č. 970/2 o výměře 65 m2, jehož 
součástí je místní komunikace

která je dle geometrického plánu č. 2017-62/2015 ze dne 
11.3.2015 nově označena jako pozemek p.p.č. 970/3

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,

a to za podmínky, že místní komunikace III. 
třídy/47c Heydukova bude v rozsahu dle geometrického plánu 
 č. 2017-62/2015 ze dne 11.3.2015 vyřazena z pasportu místních 
komunikací,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0693/ZM1418/10          .....             30
3) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
pozemek parc. č. 639
v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,
nesvěřeno městskému obvodu

0693/ZM1418/10          .....             30
4) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 639 v k. ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Petřkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků

0693/ZM1418/10          .....             30
5) rozhodlo
označit pozemek parc. č. 639 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 
Ostrava, jako majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice dle čl. 
9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro