Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 13:29:41
bod č. 17. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a v k.ú. Přívoz, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0690/ZM1418/10          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat:

- část pozemku p.p.č. 613/12 ostatní plocha jiná plocha o 
výměře 6 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle geometrického 
plánu č. 3079-614/2014 ze dne 19.6.2014 označena jako pozemek p.č.st. 
6606 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0690/ZM1418/10          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města neprodat:

- pozemek p.p.č. 497/1 trvalý travní porost v k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Michálkovice

0690/ZM1418/10          .....             30
3) rozhodlo
o záměru města neprodat:

- pozemek p.p.č. 130/7 zahrada v k.ú. Přívoz, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro