Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 13:29:06
bod č. 16. - Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, Mariánské Hory, vše obec Ostrava (lokalita ul. Vojanova, ul. 28. října, ul. Plynární, vozovna Křivá)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0689/ZM1418/10          .....             30
1) rozhodlo
nekoupit nemovité věci, a to:

- pozemek parc. č. 200, jehož součástí je stavba bez čp/če
- stavbu bez čp/če na pozemku parc. č. 3584/5

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

od Dopravního podniku Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757

0689/ZM1418/10          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města směnit nemovité věci, a to:

- pozemek parc. č. 200, jehož součástí je stavba bez čp/če
- stavba bez čp/če umístěná na pozemku parc. č. 3584/5
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova 
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757

za

- pozemek parc. č. 1855/88 
- pozemek parc. č. 3547/2 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, oba ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

- pozemek p.p.č. 751/10 v k.ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava

ve vlastnictví statutárního města Ostravy

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro