Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 13:01:04
bod č. 48. - Změny v seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava a v alokaci finančních prostředků
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0682/ZM1418/10          .....             35
1) schvaluje
navýšení původní alokované částky ve 
výši 51 mil. Kč na 54,3 mil. Kč, tj. o 3,3 mil. Kč pro 
Edukační centrum FNsP Ostrava z celkové alokace 
Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava - Pól rozvoje

0682/ZM1418/10          .....             35
2) schvaluje
navýšení původní alokované částky ve 
výši 18,575 mil. Kč na 23,312 mil. Kč, tj. o 4,737 mil. Kč pro 
projekt "Pěší zóna na ulici 28. října od 
Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí" z 
celkové alokace Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava 
- Pól rozvoje

0682/ZM1418/10          .....             35
3) schvaluje
přesun již schválených náhradních projektů do 
seznamu projektů financovaných v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města Ostrava - Pól rozvoje:

a) Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova 
náměstí po Smetanovo náměstí


b) Zvýšení bezpečnosti a kvality městské 
kolejové dopravy - bezbarierový nástup do vozidla 
zastávka Dubina


c) Cyklostezka chemické osady, Grmelova


d) Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice


e) Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina

0682/ZM1418/10          .....             35
4) neschvaluje
vyřazení projektu "Zlepšení 
vzdělávání v oblasti radiologických 
zobrazovacích metod v Městské nemocnici v Ostravě" z IPRM 
Ostrava Pól rozvoje z důvodu zamítnutí 
financování projektu z prostředků Regionálního 
operačního programu Moravskoslezsko
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro