Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 12:59:42
bod č. 10. - Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům "Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě - Bartovicích" a "Energetické úspory klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 1341,v Ostravě - Radvanicích" v rámci Operačního programu Životní prostředí
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0680/ZM1418/10          .....             35
1) souhlasí
s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani 
právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné 
osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých 
výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce 
ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně 
po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, 
písm. c) Přílohy č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 30. 
7. 2015 pod č. j. 115D222006701/2 uvedené v příloze č. 2 
předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) 
smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 
materiálu

0680/ZM1418/10          .....             35
2) souhlasí
s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani 
právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné 
osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých 
výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce 
ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně 
po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, 
písm. c) Přílohy č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 26. 
8. 2015 pod č. j. 115D222006490/2 uvedené v příloze č. 4 
předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) 
smlouvy uvedené v příloze č. 3 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro