Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 10:27:08
bod č. 9. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy
(Poznámka: Udělení slova - Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Hlasování o udělení slova
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 25 Proti: 3 Zdržel se: 19 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 1, Proti: 2, Zdržel se: 11)
Mgr. Radim Babinec : Zdržel se doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Zdržel se
Ing. Ivo Furmančík : Zdržel se Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Zdržel se Lukáš Král : Proti
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Proti Ing. Tomáš Macura, MBA : Zdržel se Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Zdržel se
Ing. David Pfleger : Zdržel se Ladislav Rumánek : Zdržel se Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Zdržel se RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Zdržel se Petr Veselka : Zdržel se
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Proti Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nehlasoval JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Zdržel se
Ing. Vladimír Stuchlý : Zdržel se
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro