Výsledky hlasování na zasedání č. 201507 - 9. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 01.10.2015
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 01. - Zahájení, Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 1. 10. 2015 53 53
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 02. - Určení ověřovatelů zápisu z 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 1. 10. 2015 52 52
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 03. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města 53 53
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 53 53
5 2. - Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. ­ postup ve věci prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, kupní smlouva 52 52
(Pozn: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, a Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)