Zasedání č. 201507 - 9. zasedání zastupitelstva města Dne 01.10.2015 17:11:23
bod č. 2. - Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. ­ postup ve věci prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, kupní smlouva
(Poznámka: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, a Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0664/ZM1418/9          .....             35
1) projednalo
informativní zprávu o aktuálním vývoji ve věci uzavření kupní smlouvy mezi statutárním 
městem Ostrava a společností Mobis Automotive System Czech s.r.o., se sídlem Hyundai 
171/2,739 51 Nošovice dle důvodové zprávy předloženého materiálu

0664/ZM1418/9          .....             35
2) bere na vědomí
požadavky na obsah Kupní smlouvy kladené společností Mobis Automotive 
System Czech s.r.o. obsažené v důvodové zprávě předloženého materiálu

0664/ZM1418/9          .....             35
3) nesouhlasí
s požadavky na obsah Kupní smlouvy, které jsou požadované společností 
Mobis Automotive System Czech s.r.o. obsažené v důvodové zprávě předloženého materiálu

0664/ZM1418/9          .....             35
4) deklaruje
svůj záměr dále jednat se společností Mobis Automotive System Czech s.r.o. 
a její mateřskou společností Hyundai Mobis Co., Ltd. za účelem dosažení 
shody smluvních stran na obsahu nové Kupní smlouvy, avšak v intencích
Investiční smlouvy, která byla uzavřena mezi Českou republikou, Hyundai Mobis Co., Ltd., 
Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava a Agenturou pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest, a to zejména v oblasti:

a) stanovení konečné výše kupní ceny převáděných nemovitostí v k. ú. Mošnov

b) přistoupení mateřské společnosti Hyundai Mobis Co., Ltd. k předmětné Kupní smlouvě

c) možnosti odstoupení od Investiční smlouvy a/nebo kupní smlouvy společností Mobis 
Automotive System Czech s.r.o. a/nebo její mateřskou společností Hyundai Mobis Co., Ltd.

d) nabytí účinnosti Kupní smlouvy v návaznosti na vyslovení souhlasu smluvních stran
Investiční smlouvy s právními jednáními učiněnými mezi Statutárním městem Ostrava 
a společností Mobis Automotive System Czech s.r.o. a Ministerstvem průmyslu a obchodu 
ČR jakožto správce programu v souvislosti se závaznými podmínkami dotace na vybudování 
SPZ Ostrava-Mošnov

tak, aby bylo eliminováno riziko vzniku škody na straně statutárního města Ostravy
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro