Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 20:58:51
bod č. 142. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřené mezi společností Koordinátor ODIS s.r.o. a statutárním městem Ostrava z důvodu zajištění správy inteligentních zastávek
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0656/ZM1418/8          .....             39

1) rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2810/2014/OD o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a společností 
Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 64613895, kterým se 
mění účel a výše poskytované dotace, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zodpovídá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora
Termín: 30.09.2015


0656/ZM1418/8          .....             39

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

sníží:
výdaje na dopravní územní obslužnost na:
 § 2221, pol. 5193, ORJ 100                             o 151 tis. Kč

zvýší:

neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům na:
§ 2221, pol. 5213, ÚZ 000002003, ORJ 100   o 151 tis. Kč


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 15.09.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 8)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro