Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 20:55:39
bod č. 138. - Veřejná zakázka "Terminál Hranečník - Dodatečné stavební práce II", poř. č. 152/2015
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0651/ZM1418/8          .....             34

1) rozhodlo
o uzavření dodatku č. 2 k Realizační smlouvě č. objednatele 
0158/2014/OI/LPO ze dne 26.5.2014 na realizaci stavby "Revitalizace 
území a sanace škod vzniklých důlní 
činností v oblasti terminálu Hranečník" v rozsahu dle 
přílohy č. 3 předloženého návrhu se smluvními 
stranami:

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 
Ústí nad Labem
IČO: 25041738

a

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947


0651/ZM1418/8          .....             34

2) rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci dodatečných 
stavebních prací II na stavbě "Revitalizace 
území a sanace škod vzniklých důlní 
činností v oblasti terminálu Hranečník" v rozsahu dle 
přílohy č. 4 předloženého návrhu, s uchazečem:

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 
Ústí nad Labem
IČO: 25041738

za cenu nejvýše přípustnou 742.787,89 Kč bez DPH,

a to za podmínky, že bude uzavřen dodatek č. 2 k Realizační 
smlouvě dle bodu 1) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro