Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 20:47:40
bod č. 106. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0640/ZM1418/8          .....             34

1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení  služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Odstranění 
následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana 
Žabník v Ostravě - Koblově proti stoletým průtokům na vodním toku Odra" mezi 
vlastníkem: XXXX XXXXXXXbytemXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX aoprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části 
pozemku parc.č. 693/1 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

0640/ZM1418/8          .....             34

2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti" v souvislosti se stavbou "Odstranění 
následků důlní činnosií a důlních poklesů z 
minulosti - protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě - Koblově 
proti stoletým průtokům na vodním toku Odra" mezi 
povinným: 

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 70890021

 a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části 
pozemku parc.č. 2046/5 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 
4 předloženého materiálu


0640/ZM1418/8          .....             34

3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se 
stavbou "Rekonstrukce VO Česká" mezi povinným:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
IČO: 61974757

a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části 
pozemku p.p.č. 566/178 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle 
přílohy č.6 předloženého materiálu


0640/ZM1418/8          .....             34

4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného 
břemene" v souvislosti se stavbou "Cyklistické trasy O, 
Ostrava - Přívoz" mezi vlastníkem:

České dráhy, a.s.
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČO: 70994226

 a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části 
pozemku p.p.č. 450/1 v k.ú.Přívoz, obec Ostrava dle 
přílohy č. 8 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro