Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 20:47:07
bod č. 105. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3314/2013/OI/LPO ze dne 9.1.2014"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0639/ZM1418/8          .....             34

1) rozhodlo
uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3314/2013/OI/LPO ze dne 
09.01.2014, který se týká stavby "Kanalizace 
Bartovice - 1.část" se zhotovitelem "Sdružením AWT 
Rekultivace - Purum", které tvoří vedoucí 
sdružení AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 
Havířov, IČO: 47676175 a společnost Purum s.r.o., Národní 
961/25, 110 00 Praha 1-Staré Město, IČO: 62414402


a objednatelem


statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 
8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, kterým se původní smlouva 
doplňuje o méněpráce a vícepráce na stavbě 
kanalizace v Ostravě-Bartovicích, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


 


Zodpovídá: Ing. Dalibor Kanclíř, zastupující vedoucí odboru investičního
Termín: 09.09.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro