Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 20:45:56
bod č. 103. - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0637/ZM1418/8          .....             34

1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a 
zachování kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2015 a o uzavření 
příslušných smluv s níže uvedenými subjekty 
(8, 9, 11,

13) dle přílohy č. 3 a vzorových smluv uvedených v 
příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu následovně:

8. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v 
Ostravě, Husovo náměstí 188/4, 702 00 Ostrava – 
Moravská Ostrava, IČO:44938802 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

9. Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení 
právnických osob, Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava – 
Vítkovice, IČO: 75125285 - dle vzorové smlouvy uvedené v 
příloze č. 2 předloženého materiálu

11. Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská 
Ostrava, nám. Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava – 
Moravská Ostrava, IČO: 45234019 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

13. Římskokatolická farnost Ostrava – Slezská 
Ostrava, Těšínská 40/91, 710 00 Ostrava – 
Slezská Ostrava, IČO: 45234001 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu


0637/ZM1418/8          .....             34

2) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních dotací na obnovu a 
zachování kulturní památky z rozpočtu 
statuárního města Ostravy pro rok 2015 níže 
uvedeným subjektům (1, 2, 3, 6, 7, 10, 12) dle přílohy č. 3, tj.

1. Vladimír Klein, Hlinky 108/36, 603 00 Brno, IČO: 48519472

2. Česká televize, Televizní studio Ostrava, Dvořákova 
2892/18, 728 20 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00027383

3. Bulharský kulturně osvětový klub Ostrava, 28. Října 
572/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 45234469

6. Ing. Petr Táč, Rovniny 1863/152, 748 01 Hlučín, IČO: 66736153

7. Hana Bednaříková, Zdeněk Bednařík, 
Vítězná 1547/3, 702 00 Ostrava 1, Jiří Bědroň, B. Četyny 
5, 700 30 Ostrava – Bělský les

10. RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČO: 27769127

12. Římskokatolická farnost Ostrava – Přívoz, 
Svatopluka Čecha 507/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 45210560


0637/ZM1418/8          .....             34

3) rozhodlo
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu

5. SMO Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 29 Moravská Ostrava

na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2015 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


0637/ZM1418/8          .....             34

4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
sníží neinvestiční transfery na
§ 3322, pol. 5229, ORJ 210             o částku    2 910 tis. Kč

zvýší neinvestiční transfery na

§ 3322, pol. 5223, ORJ 210             o částku    1950tis. Kč
§ 3322, pol. 5213, ORJ 210             o částku    100 tis. Kč


zvýší převody mezi statutárními městy a 
jejich městskými obvody, ORJ 120


§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org 502, ÚZ 93 o částku 860 tis. Kč

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

zvýší převody mezi statutárními městy a 
jejich městskými obvody, ORJ 120


pol. 4137, ÚZ 93, org 502               o částku  860 tis. Kč

zvýší běžné výdaj

§ ......, pol. 5171, ÚZ 93             o částku             860 tis. Kč


0637/ZM1418/8          .....             34

5) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4 tohoto usnesení
Zodpovídá: Termín: 30.09.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro