Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 20:39:22
bod č. 97. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, v platném znění
(Poznámka: hlasováno o návrhu JUDr. Babky)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0632/ZM1418/8          .....             33

1) projednalo
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2015, 
kterou se se mění obecně závazná vyhláška č. 
12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství a vymezují se prostory pro volné 
pobíhání psů na území 
statutárního města Ostravy, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 13/2006, obecně 
závazné vyhlášky č.7/2008, obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2009 a obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2013 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


0632/ZM1418/8          .....             33

2) vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015, kterou se se 
mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005, 
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství a vymezují se prostory pro volné 
pobíhání psů na území 
statutárního města Ostravy, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 13/2006, obecně 
závazné vyhlášky č.7/2008, obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2009 a obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2013


0632/ZM1418/8          .....             33

3) ukládá
Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního 
prostředí,

zajistit vyhotovení pracovní pomůcky Obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro 
volné pobíhání psů na území 
statutárního města Ostravy, v úplném znění
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 01.11.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro