Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 20:23:41
bod č. 91. - Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Ekotermo IV" v rámci Operačního programu Životní prostředí, Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k projektu
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0627/ZM1418/8          .....             32

1) rozhodlo
o uzavření Smlouvy č. 14204193 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR mezi 
statutárním městem Ostrava a Státním fondem 
životního prostředí České republiky, se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování 
projektu "Ekotermo IV" z Operačního programu Životní 
prostředí dle přílohy č.1 předloženého materiálu

a

o přijetí dotace z Operačního programu Životní 
prostředí od poskytovatele - Česká republika - Ministerstvo 
životního prostředí, se sídlem Vršovická 1 
442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801 k projektu "Ekotermo IV" dle 
podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy 
č.2 předloženého materiálu.

a

o uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce 
OPŽP č. 14204193 mezi statutárním městem Ostrava a 
Státním fondem životního prostředí České 
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 k 
projektu "Ekotermo IV" dle přílohy č.3 předloženého 
materálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro