Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 20:17:57
bod č. 136. - Návrh Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016
(Poznámka: hlasováno o návrhu JUDr. Semeráka )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0626/ZM1418/8          .....             31

1) schvaluje
a) návrh Programu na poskytování peněžních 
prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava na 
vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na 
území SMO 2016 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

b) návrh na vyhlášení výběrového 
řízení na poskytování peněžních prostředků z 
rozpočtu statutárního města Ostrava na 
vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na 
území SMO 2016 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu s úpravou


0626/ZM1418/8          .....             31

2) rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení 
na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na vzdělávání, 
vědu, výzkum a talentmanagement dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu s úpravou
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro