Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 19:54:21
bod č. 135. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče a handicapovaní včetně dětí a mládeže
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0625/ZM1418/8          .....             31

1) rozhodlo
o poskytnutí mimořádných účelových 
dotací nestátním neziskovým organizacím v 
oblasti sociální péče a v oblasti handicapovaní 
včetně dětí a mládeže dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu a o uzavření smluv dle návrhu uvedeného v 
příloze č. 4 předloženého materiálu s těmito organizacemi


0625/ZM1418/8          .....             31

2) rozhodlo
o neposkytnutí mimořádných účelových 
dotací nestátním neziskovým organizacím v 
oblasti sociální péče a v oblasti handicapovaní 
včetně dětí a mládeže dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým 
žadatelům uvedeny v téže příloze


0625/ZM1418/8          .....             31

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

s n i ž u j í

běžné výdaje v ORJ

§ 4399, pol. 5909                     o                  479 tis. Kč
           pol. 5909, ÚZ 7106             o            152 tis. Kč    

§ 4351, pol. 5909                     o                 2 838 tis. Kč
§ 4379, pol. 5323                     o                   878 tis. Kč
§ 4351, pol. 5323, ORG 43              o                   197 tis. Kč

zvyšují nedaňové příjmy v ORJ 180

§ 4351, pol. 2229                     o                    160 tis. Kč
§ 4349, pol. 2229, ÚZ 160              o              500 tis. Kč


§ 4357, pol. 2229                     o                   1 467 tis. Kč

z v y š u j í
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 
subjektům právnickým osobám

§ 4399, pol. 5213, ÚZ 7106             o                   345 tis. Kč

z v y š u j í
neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím


§ 4399, pol. 5221, ÚZ 7106             o                  320 tis. Kč


pol. 5222, ÚZ 7106             o                 1 230 tis. Kč


z v y š u j í
investiční transfery neziskovým a podobným organizacím

§ 4399, pol. 6322, ÚZ 7106             o        140 tis. Kč


z v y š u j í
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 
subjektům právnickým osobám


§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301             o        200 tis. Kč

z v y š u j í
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

§ 4311, pol. 5223, ÚZ 7301             o        192 tis. Kč
§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301             o        140 tis. Kč

pol. 5223, ÚZ 7301             o                   125 tis. Kč

§ 4350, pol. 5223, ÚZ 7301             o        450 tis. Kč  
§ 4351, pol. 5222, ÚZ 7301             o        100 tis. Kč

pol. 5223, ÚZ 7301             o                  80 tis. Kč


§ 4352, pol. 5223, ÚZ 7301             o        30 tis. Kč

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7301             o        150 tis. Kč  

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301             o        100 tis. Kč

§ 4357, pol. 5223, ÚZ 7301             o        195 tis. Kč

§ 4359, pol. 5223, ÚZ 7301             o         80 tis. Kč

§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301             o        180 tis. Kč

pol. 5222, ÚZ 7301             o                   180 tis. Kč

pol. 5223, ÚZ 7301             o                   200 tis. Kč


§ 4374, pol. 5222, ÚZ 7301             o         500 tis. Kč

pol. 5223, ÚZ 7301             o                   584 tis. Kč

§ 4377, pol. 5223, ÚZ 7301             o          50 tis. Kč

§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301             o         225 tis. Kč


pol. 5222, ÚZ 7301             o                   250 tis. Kč

§ 4379, pol. 5222, ÚZ 7301             o        300 tis. Kč

z v y š u j í
investiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím

§ 4377, pol. 6322, ÚZ 7301             o        325 tis. Kč


0625/ZM1418/8          .....             31

4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro