Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 19:51:46
bod č. 88. - Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 0225/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015 a návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0622/ZM1418/8          .....             31

1) rozhodlo
o změně svého usnesení č. 0225/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015, bod 
1), kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací pro rok 2015 v oblasti 
protidrogové prevence a prevence kriminality, tak, že v příloze 
č. 4 se vypouští dotace subjektu Česká republika – 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 
75151502, se sídlem 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava – 
Moravská Ostrava a Přívoz uvedené pod poř. č. 6, 7 a 71.


0622/ZM1418/8          .....             31

2) rozhodlo
o poskytnutí finančního daru ve výši 140 000,- Kč 
České republice – Krajskému ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, se sídlem 30. dubna 
1682/24, 728 99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, a o 
uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti
Termín: 09.10.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro