Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 19:21:22
bod č. 133. - Návrh na započetí činností směřujících k založení nové obchodní společnosti města Dům seniorů v Krásném Pole s.r.o., návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Krásné Pole, návrh na záměr města vložit nemovité věcí v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava do základního kapitálu obchodní společnosti statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládají: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora a Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0616/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
o započetí činností směřujících k založení 
nové obchodní společnosti města Dům seniorů v 
Krásném Poli s.r.o.


0616/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
o odejmutí níže uvedených nemovitých věcí ze 
svěření městskému obvodu Krásné Pole v souladu s 
ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a to:

- pozemek parc.č. 160, jehož součástí je budova čp. 5, 
občanská vybavenost
- pozemek parc.č. 161
- pozemek parc.č. 162

vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Krásné Pole

za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu 
Krásné Pole bude souhlasit s odejmutím výše 
uvedených nemovitých věcí


0616/ZM1418/8          .....             30

3) rozhodlo
o záměru města vložit majetek statutárního města Ostravy 
do základního kapitálu obchodní společnosti s 
ručením omezeným statutárního města Ostravy formou 
nepeněžitého vkladu, a to:
- pozemek parc.č. 160, jehož součástí je budova čp. 5, 
občanská vybavenost
- pozemek parc.č. 161
- pozemek parc.č. 162
vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Krásné Pole

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit,

a to vše za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o 
odnětí předmětných nemovitých věcí
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 40 Proti: 2 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 6)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Proti Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro