Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:58:30
bod č. 130. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba a v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0613/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené pozemky v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a 
to:
- část pozemku parc. č. 2003/1 o výměře 270 m2, označenou jako 
pozemek parc. č. 2003/43
- část pozemku parc. č. 2003/20 o výměře 270 m2, označenou jako 
pozemek parc. č. 2003/44
obě dle zaměření geometrickým plánem č. 2794-178/2014 ze dne 10.9.2014

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


0613/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
o záměru města prodat části pozemku parc. č. 993/1 o 
výměře 35 m2 označené písmeny a+b, sloučené do 
pozemku parc. č. 1012 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Poruba, dle zaměření geometrickým 
plánem č. 2851-29/2015 ze dne 11.3.2015

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


0613/ZM1418/8          .....             30

3) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené pozemky v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to:
- pozemek parc. č. 2597/1
- pozemek parc. č. 2597/2
- pozemek parc. č. 2598
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro