Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:49:41
bod č. 83. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava a prodat pozemky v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0608/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
o záměru města neprodat:
- pozemek p.p.č. 198/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, v 
k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Ostrava-Jih


0608/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
o záměru města prodat:
- část pozemku parc.č. 1008/4 zahrada o výměře 36 m2 v 
k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, svěřeno městskému 
obvodu Stará Bělá, která je dle geometrického 
plánu č. 3197-35/2015 ze dne 8.6.2015 označena jako pozemek parc.č. 
1008/9 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava

- část pozemku parc.č. 629/2 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 2 m2 v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava, svěřeno městskému obvodu Stará Bělá, která 
je dle geometrického plánu č. 3197-35/2015 ze dne 8.6.2015 
označena jako pozemek par.č. 629/3 v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro