Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:42:21
bod č. 68. - Návrh na záměr města prodat nemovitosti v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, v k.ú. Proskovice, obec Ostrava a v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0594/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitosti:

- pozemek p.č.st. 460 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba Mošnov č.p. 305, jiná stavba na 
pozemku p.č.st. 460

- pozemek p.p.č. 1488 ostatní plocha, jiná plocha

- část pozemku p.p.č. 822/60 ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 3475 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 1070-45/2015 ze dne 30.4.2015 označena jako pozemek p.p.č. 
822/125

- část pozemku p.p.č. 822/62 ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 6382 m2, která je dle geometrického plánu č. 
1070-45/2015 ze dne 30.4.2015 označena jako díl "a" a sloučena 
do nového pozemku p.p.č. 822/126

- část pozemku p.p.č. 822/63 ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 80 m2, která je dle geometrického plánu č. 
1070-45/2015 ze dne 30.4.2015 označena jako díl "b" a sloučena 
do nového pozemku p.p.č. 822/126,

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


0594/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
o záměru města prodat pozemky:

- parc.č. 2/2 ostatní plocha, zeleň
- parc.č. 2/3 ostatní plocha, zeleň,
vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


0594/ZM1418/8          .....             30

3) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek:
- parc.č. 146/2 ostaní plocha, jiná plocha
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Hrabová
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro