Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:40:59
bod č. 65. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ulice Hálkova) a neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ulice Božkova), obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0591/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
o záměru města prodat
část pozemku p.p.č. 543/11 o výměře 102 m2,
označenou písmenem a 
a část pozemku p.p.č. 517/1 o výměře 68 m2,

označenou písmenem b,
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
které jsou obě dle geometrického plánu č. 1972-5/2015 ze 
dne 10.2.2015 včleněné do nově vzniklého pozemku p.p.č. 543/13 o 
výměře 170 m2

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit


0591/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat
pozemek p.č.st. 1040, jehož součástí je stavba ubytovacího 
zařízení čp. 52
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nehlasoval Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro