Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:37:47
bod č. 59. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat části pozemku parc.č. 793/281 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0585/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
o záměru města  směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec 
Ostrava, a to:-  část pozemku parc.č. 85/11, díl b,  orná půda  o výměře 492 
m2, oddělenou dle GP č. 826-222/2015 ze dne 7.5.2015 a sloučeného do pozemku 
parc.č. 85/12 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému 
obvodu Proskoviceza- část pozemku parc.č. 85/12, díl c, orná půda o výměře 492 
m2, oddělenou dle GP č. 826-222/2015 ze dne 7.5.2015 a sloučeného do pozemku 
parc.č. 85/11 ve spoluvlastnictvíXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
a zároveň  si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit


0585/ZM1418/8          .....             30
2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat části pozemku parc.č. 793/281, 
ost.plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 
Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, oddělené 
geometrickým plánem č. 1033-165/2014 ze dne 5.11.2014 a nově 
označené jako pozemky:

- parc.č. 793/421, ost. plocha, zeleň o výměře 184 m2
- parc.č. 793/423, ost. plocha, zeleň o výměře 20 m2
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro