Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:36:23
bod č. 57. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast U Staré elektrárny-2. stavba"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0583/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
směnit níže uvedené nemovité věci v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to:

- část stávajícího pozemku parc. č. 1430/1 o 
výměře 264 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle 
geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 3767-84/2014 
ze dne 16.10.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 1430/11 v k. 
ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

za

- část stávajícího pozemku parc. č. 1430/10 o 
výměře 264 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve 
vlastnictví Auto Hruška s.r.o., se sídlem U Staré 
elektrárny 1895/52, 710 00, Ostrava, Slezská Ostrava, IČO: 
25877470, která je dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemků č. 3767-84/2014 ze dne 16.10.2014 označena jako 
nový pozemek parc. č. 1430/12 v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu


0583/ZM1418/8          .....             30

2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit část stávajícího pozemku 
parc. č. 1430/10 o výměře 264 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, která je dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemků č. 3767-84/2014 ze dne 16.10.2014 označena jako 
nový pozemek parc. č. 1430/12 v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků,

za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem


0583/ZM1418/8          .....             30

3) rozhodlo
označit část stávajícího pozemku parc. č. 1430/10 o 
výměře 264 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu pro rozdělení 
pozemků č. 3767-84/2014 ze dne 16.10.2014 označena jako nový pozemek 
parc. č. 1430/12 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 
9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků,
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro