Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:21:52
bod č. 53. - Návrh na prodej stavby požární nádrže v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava a uzavření kupní smlouvy s fyzickými osobami B.K., D.K.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1.náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0581/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
o prodeji stavby požární nádrže o průměru cca 5 m a výšky 5,3 m, inv.č.majetku 
000000149278, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, která je   umístěna na 
pozemku v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava- parc.č.  3155/1 - zahrada,ve 
SJM BXXXXXXXX KXXXXX a DXXXXXXXX KXXXXXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX, 
Ostrava - Martinov, PSČ:  723 00a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu
s kupujícím
manželéBXXXXXXX KXXXXX, narozen roku XXXXDrXXXXXXX KřXXXXXá, narozena roku 
1XXXoba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX,Ostrava - Martinov, PSČ: 723 00
za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:
Nádrž se nachází na pozemku parc.č.3155/1 ve vlastnictví kupujícího a v 
minulosti nebyl majetkoprávní vztah ošetřen žádným smluvním vztahemNádrž pro 
SMO je neupotřebitelným majetkem určený k likvidaciNa odstranění nádrže by SMO 
vynaložilo finanční prostředky ve výši 257.142,92 Kč vč. DPHKupující souhlasí s 
odkupem  za 1,- Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro