Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:13:31
bod č. 40. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s fyzickými osobami
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0568/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 319/1 ? zahradav k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví:
XXXXXXXX XXXXvý, rok narození 1XX3bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXvice,vlastník podílu ve výši 1/2,
XXXX XXXXXvá, rok narození 1XX6bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXXXXe,vlastník podílu ve výši 1/2
s uvedenými vlastníky pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE d110 v uvedeném 
pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 
m2 plochy pozemku zatížené služebností
 

0568/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 323/1 ? zahradav k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve společném jmění 
manželů:
ManželéMgr. XXXXX XXXXůj, rok narození 1XX2XXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX2oba 
bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXice,
s uvedenými vlastníky pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE d110 v uvedeném 
pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 
m2 plochy pozemku zatížené služebností

0568/ZM1418/8          .....             30

3) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 330/1 ? zahradav k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví:
XXX XXXXXXXXXvá, rok narození 1XXXbydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXvice,
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE d110 v uvedeném 
pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 
m2 plochy pozemku zatížené služebností
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro