Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:13:04
bod č. 39. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s fyzickými osobami
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0567/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 1634/1 ? orná půdav k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví:
Ing. XXXXX XXXXa, rok narození 1XX4bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X 
XXXXXXXXXe,
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 150 v uvedeném 
pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1011-49/2015 ze dne 18.2.2015, 
na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 3.540,- Kč


0567/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 1634/2 ? orná půdav k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví:
XXXXX XXXXXXXXá, rok narození 1XX5bydliště XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXka,
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 150 v uvedeném 
pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1011-49/2015 ze dne 18.2.2015, 
na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 3.540,- Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro