Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:09:45
bod č. 35. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví fyzických osob a Veolia Energie ČR, a.s., jako investorem
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0563/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č.3 
předloženého materiálu, k části pozemku:
parc.č. 284 - ostatní plocha, ostatní komunikacev k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, s vlastníkem:
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXX XXX XXXXXXXX a
Veolia Energie ČR, a.s.se sídlem 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 
OstravaIČO  451 93 410, jako investorem stavby,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 250 v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 3865-82/2012 ze dne 2.8.2012, na dobu časově neomezenou 
a za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč
 

0563/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č.4 
předloženého materiálu, k části pozemku:
parc.č. 283/1 - ostatní plocha, manipulační plochav k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, s vlastníkem:
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX 
XXXXXXXa
Veolia Energie ČR, a.s.se sídlem 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 
OstravaIČO  451 93 410, jako investorem stavby,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 250 v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 3865-82/2012 ze dne 2.8.2012, na dobu časově neomezenou 
a za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nehlasoval Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro