Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:07:19
bod č. 32. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0560/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
darovat níže uvedené nemovité věci, v k.ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, nesvěřené městskému obvodu 
Vítkovice, a to:

- pozemek p.p.č. 553/52
- pozemek p.p.č. 1555/1
- část pozemku p.p.č. 553/65, ost. plocha, sport. a rekr. plocha o 
výměře 2516 m2 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 
která byla zaměřena geometrickými plány č. 1929-46/2014 
ze dne 26.11.2014 a č. 1937-46/2014 ze dne 18.3.2015 a je označena jako 
pozemek p.p.č. 553/65, ost. plocha, sport. a rekr. plocha včetně 
součástí (zpevněná plocha na pozemku p.p.č. 553/65 v 
k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava)

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Z8břeh, 
700 30 Ostrava, IČO: 259 11 368

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro