Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:06:48
bod č. 31. - Návrh na nesvěření nemovitosti městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, návrh na nesvěření nemovitosti městskému obvodu Svinov
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0559/ZM1418/8          .....             30

1) si vyhrazuje
rozhodnutí neoznačit níže uvedený majetek, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, a to:

pozemek parc. č. 1969/1 - ostatní plocha, jiná plocha v 
pořizovací ceně 8 315 900,-Kč
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava


0559/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
neoznačit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků


0559/ZM1418/8          .....             30

3) si vyhrazuje
rozhodnutí neoznačit níže uvedený majetek, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Svinov dle ust. čl. 9 odst. 1 
písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, a to:

pozemek parc. č. 530/53 - orná půda v pořizovací ceně 76 618,-Kč
pozemek parc. č. 565 - orná půda v pořizovací ceně 168 969,-Kč
pozemek parc. č. 567 - ostatní plocha, manipulační plocha v 
pořizovací ceně 2 223 360,-Kč
pozemek parc. č. 568 - orná půda v pořizovací ceně 3 226,-Kč
pozemek parc. č. 569 - zastavěná plocha a nádvoří v 
pořizovací ceně 89 154,-Kč
pozemek parc. č. 3461/1 - ostatní plocha, zeleň v pořizovací ceně 
10 366 720,-Kč
pozemek parc. č. 3461/25 - ostatní plocha, zeleň v pořizovací 
ceně 225 564,-Kč
pořizovací cena celkem 13 153 611,-Kč
v k.ú. Svinov, obec Ostrava


0559/ZM1418/8          .....             30

4) rozhodlo
neoznačit majetek uvedený v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle ust. čl. 9 odst. 1 
písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 13 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 4)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro