Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:06:17
bod č. 30. - Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu Nová Ves a městskému obvodu Ostrava-Jih
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0558/ZM1418/8          .....             30

1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Nová Ves a městskému 
obvodu Ostrava-Jih dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to:

a) městskému obvodu Nová Ves
pozemek p.p.č. 521/1 - ostatní plocha, silnice v pořizovací ceně 4 800 180,-Kč
v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

b) městskému obvodu Ostrava-Jih
pozemek p.p.č. 303/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 
pořizovací ceně 118 280,-Kč
v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava


0558/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1a) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves a
označit majetek uvedený v bodě 1b) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,  dle ust. čl. 9 
odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro